Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 1,15 1,05 0,88 0,80 2,29
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 0,46 0,41 0,31 0,33 0,89

Średnia liczba dni

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 316,52 346,78 412,59 458,09 159,41
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 9,92 7,75 16,53
Rotacja aktywów razem 0,15 0,13 0,10 0,11 0,26