Invesco Ltd (IVZ)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 683 900 1 393 000 524 800 564 700 855 900
Aktywa razem w tys. USD 29 756 800 32 685 600 36 504 100 39 420 300 30 978 400
ROA 2,30% 4,26% 1,44% 1,43% 2,76%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $683 900K ÷ $29 756 800K
= 2,30%