Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 936 800 1 309 600 1 896 400 1 773 200 1 333 000 1 158 300 1 408 400 1 066 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 960 200 12 077 100 11 784 300 12 481 300 13 313 100 14 790 100 16 014 800 16 704 800
Należności w tys. USD 747 400 756 300 877 800 957 700 1 023 600 1 118 700 850 500 979 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 649 800 5 514 500 4 113 000 6 858 800 8 013 300 10 582 900 10 574 600 10 712 500
Wskaźnik płynności szybkiej 2,72 2,56 3,54 2,22 1,96 1,61 1,73 1,75

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($936 800K + $10 960 200K + $747 400K) ÷ $4 649 800K
= 2,72


Analiza porównawcza

2022/Q2