Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 234 700 1 896 400 1 408 400 1 049 000 1 147 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 633 100 11 784 300 16 014 800 19 246 800 18 074 800
Należności w tys. USD 801 800 877 800 850 500 1 018 300 795 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 844 300 4 113 000 10 574 600 13 924 500 13 297 200
Wskaźnik płynności szybkiej 4,10 3,54 1,73 1,53 1,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 234 700K + $9 633 100K + $801 800K) ÷ $2 844 300K
= 4,10


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Invesco Ltd
IVZ
4,10
Blackstone Inc
BX
3,37
WisdomTree Inc
WT
1,09