Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 023 600 936 800 1 309 600 1 896 400 1 773 200 1 333 000 1 158 300 1 408 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 336 700 10 960 200 12 077 100 11 784 300 12 481 300 13 313 100 14 790 100 16 014 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 254 200 4 649 800 5 514 500 4 113 000 6 858 800 8 013 300 10 582 900 10 574 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,67 2,56 2,43 3,33 2,08 1,83 1,51 1,65

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 023 600K + $10 336 700K) ÷ $4 254 200K
= 2,67


Analiza porównawcza

2022/Q3