Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 445 400 12 015 100 12 263 900 12 840 400 14 447 500 15 035 800 15 748 500 16 073 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 037 100 2 844 300 4 254 200 4 649 800 5 514 500 4 113 000 6 858 800 8 013 300
Wskaźnik płynności bieżącej 3,08 4,22 2,88 2,76 2,62 3,66 2,30 2,01

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 445 400K ÷ $4 037 100K
= 3,08