Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 015 100 15 035 800 18 778 100 22 158 700 20 754 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 844 300 4 113 000 10 574 600 13 924 500 13 297 200
Wskaźnik płynności bieżącej 4,22 3,66 1,78 1,59 1,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 015 100K ÷ $2 844 300K
= 4,22