Invesco Ltd (IVZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 035 800 18 778 100 22 158 700 20 754 100 22 689 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 113 000 10 574 600 13 924 500 13 297 200 14 820 100
Wskaźnik płynności bieżącej 3,66 1,78 1,59 1,56 1,53

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 035 800K ÷ $4 113 000K
= 3,66


Analiza porównawcza

2021