Invesco Ltd (IVZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 894 500 6 145 600 6 117 400 5 314 100 5 160 300
Aktywa razem w tys. USD 32 685 600 36 504 100 39 420 300 30 978 400 31 668 800
Rotacja aktywów razem 0,21 0,17 0,16 0,17 0,16

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 894 500K ÷ $32 685 600K
= 0,21


Analiza porównawcza

2021