Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590
Kapitał własny w tys. USD 2 886 700 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490
Wskaźnik dźwigni finansowej 6,68 6,77 7,76 6,67 8,25

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $19 294 200K ÷ $2 886 700K
= 6,68


Analiza porównawcza

2022