Independent Bank Corp. (INDB)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 197 515 158 032 244 541 167 094 137 938
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490 943 809
Zwrot z kapitału całkowitego 6,54% 9,28% 14,32% 15,57% 14,62%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $197 515K ÷ ($0K + $3 018 450K)
= 6,54%


Analiza porównawcza

2021