Independent Bank Corp. (INDB)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 354 854 197 515 158 032 244 541 167 094
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 886 700 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490
Zwrot z kapitału całkowitego 12,29% 6,54% 9,28% 14,32% 15,57%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $354 854K ÷ ($0K + $2 886 700K)
= 12,29%


Analiza porównawcza

2022