Independent Bank Corp. (INDB)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 263 813 188 472 156 582 132 378 120 992 153 931 148 797 136 127
Kapitał własny w tys. USD 2 886 700 2 817 200 2 871 180 2 965 440 3 018 450 1 755 950 1 741 620 1 715 370
ROE 9,14% 6,69% 5,45% 4,46% 4,01% 8,77% 8,54% 7,94%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $263 813K ÷ $2 886 700K
= 9,14%


Analiza porównawcza

2022/Q4