Independent Bank Corp. (INDB)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 120 992 121 167 165 175 121 622 87 204
Kapitał własny w tys. USD 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490 943 809
ROE 4,01% 7,12% 9,67% 11,33% 9,24%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $120 992K ÷ $3 018 450K
= 4,01%


Analiza porównawcza

2021