Independent Bank Corp. (INDB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 263 813 120 992 121 167 165 175 121 622
Kapitał własny w tys. USD 2 886 700 3 018 450 1 702 680 1 708 140 1 073 490
ROE 9,14% 4,01% 7,12% 9,67% 11,33%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $263 813K ÷ $2 886 700K
= 9,14%


Analiza porównawcza

2022