Independent Bank Corp. (INDB)

ROA

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 156 582 132 378 120 992 153 931 148 797 136 127 121 167 134 003
Aktywa razem w tys. USD 19 982 400 20 159 200 20 423 400 14 533 300 14 194 200 13 773 900 13 204 300 13 173 700
ROA 0,78% 0,66% 0,59% 1,06% 1,05% 0,99% 0,92% 1,02%

2022/Q2 obliczenia

ROA = Zysk netto (ttm) ÷ Aktywa razem
= $156 582K ÷ $19 982 400K
= 0,78%


Analiza porównawcza

2022/Q2