Independent Bank Corp. (INDB)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 263 813 120 992 121 167 165 175 121 622
Aktywa razem w tys. USD 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590
ROA 1,37% 0,59% 0,92% 1,45% 1,37%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $263 813K ÷ $19 294 200K
= 1,37%


Analiza porównawcza

2022