Independent Bank Corp. (INDB)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 120 992 121 167 165 175 121 622 87 204
Aktywa razem w tys. USD 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590 8 082 030
ROA 0,59% 0,92% 1,45% 1,37% 1,08%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $120 992K ÷ $20 423 400K
= 0,59%


Analiza porównawcza

2021