Independent Bank Corp. (INDB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 197 515 158 032 244 541 167 094 137 938
Aktywa razem w tys. USD 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590 8 082 030
Operacyjny ROA 0,97% 1,20% 2,15% 1,89% 1,71%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $197 515K ÷ $20 423 400K
= 0,97%


Analiza porównawcza

2021