Independent Bank Corp. (INDB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 354 854 197 515 158 032 244 541 167 094
Aktywa razem w tys. USD 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590
Operacyjny ROA 1,84% 0,97% 1,20% 2,15% 1,89%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $354 854K ÷ $19 294 200K
= 1,84%


Analiza porównawcza

2022