Independent Bank Corp. (INDB)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 263 813 120 992 121 167 165 175 121 622
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 757 507 521 126 513 509 562 308 412 206
Marża zysku netto 34,83% 23,22% 23,60% 29,37% 29,51%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $263 813K ÷ $757 507K
= 34,83%


Analiza porównawcza

2022