Independent Bank Corp. (INDB)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 347 754 156 675 152 836 218 108 155 926
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 757 507 521 126 513 509 562 308 412 206
Marża zysku brutto 45,91% 30,06% 29,76% 38,79% 37,83%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $347 754K ÷ $757 507K
= 45,91%


Analiza porównawcza

2022