Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 210 780 4 534 460 4 788 640 4 221 990 3 822 790 3 115 750 2 347 600 2 304 430
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 777 900 16 901 700 17 069 400 12 417 200 12 158 700 11 769 900 11 174 200 11 147 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,27 0,28 0,34 0,31 0,26 0,21 0,21

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 210 780K + $0K) ÷ $16 777 900K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022/Q2