Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 021 170 3 156 100 3 433 700 3 309 170 3 915 900 4 210 780 4 534 460 4 788 640
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 059 900 16 149 300 16 264 600 15 992 400 16 452 400 16 777 900 16 901 700 17 069 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,19 0,20 0,21 0,21 0,24 0,25 0,27 0,28

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 021 170K + $0K) ÷ $16 059 900K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023/Q3