Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 915 900 4 210 780 4 534 460 4 788 640 4 221 990 3 822 790 3 115 750 2 347 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 452 400 16 777 900 16 901 700 17 069 400 12 417 200 12 158 700 11 769 900 11 174 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,25 0,27 0,28 0,34 0,31 0,26 0,21

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 915 900K) ÷ $16 452 400K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022/Q3