Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 788 640 2 347 600 1 260 260 1 204 610 1 060 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 069 400 11 174 200 9 450 470 7 685 830 7 052 950
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,21 0,13 0,16 0,15

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 788 640K) ÷ $17 069 400K
= 0,28


Analiza porównawcza

2021