Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 309 170 4 788 640 2 347 600 1 260 260 1 204 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 992 400 17 069 400 11 174 200 9 450 470 7 685 830
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,28 0,21 0,13 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 309 170K) ÷ $15 992 400K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022