Independent Bank Corp. (INDB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 17 402 400 17 261 300 17 641 600 17 945 000 18 143 800 18 370 600 13 075 900 12 801 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 264 600 15 992 400 16 452 400 16 777 900 16 901 700 17 069 400 12 417 200 12 158 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,08 1,07 1,07 1,07 1,08 1,05 1,05

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $17 402 400K ÷ $16 264 600K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023/Q1