Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 696 615 617 922 563 134 521 126 491 248 499 041 504 577 513 509
Working capital w tys. USD 1 189 200 1 167 100 1 242 100 1 301 200 658 700 642 700 611 600 622 300
Rotacja kapitału pracującego 0,59 0,53 0,45 0,40 0,75 0,78 0,83 0,83

2022/Q3 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Working capital
= $696 615K ÷ $1 189 200K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022/Q3