Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 521 126 513 509 562 308 412 206 360 188
Working capital w tys. USD 1 301 200 622 300 730 330 488 180 406 350
Rotacja kapitału pracującego 0,40 0,83 0,77 0,84 0,89

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $521 126K ÷ $1 301 200K
= 0,40


Analiza porównawcza

2021