Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 859 222 805 793 757 507 696 615 617 922 563 134 521 126 491 248
Property, plant and equipment w tys. USD 193 642 195 921 196 504 198 408 202 221 199 106 195 590 123 528
Rotacja aktywów trwałych 4,44 4,11 3,85 3,51 3,06 2,83 2,66 3,98

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $859 222K ÷ $193 642K
= 4,44


Analiza porównawcza

2023/Q2