Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 696 615 617 922 563 134 521 126 491 248 499 041 504 577 513 509
Property, plant and equipment w tys. USD 198 408 202 221 199 106 195 590 123 528 117 435 115 945 116 393
Rotacja aktywów trwałych 3,51 3,06 2,83 2,66 3,98 4,25 4,35 4,41

2022/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $696 615K ÷ $198 408K
= 3,51


Analiza porównawcza

2022/Q3