Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 521 126 513 509 562 308 412 206 360 188
Property, plant and equipment w tys. USD 195 590 116 393 123 674 97 581 94 722
Rotacja aktywów trwałych 2,66 4,41 4,55 4,22 3,80

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $521 126K ÷ $195 590K
= 2,66


Analiza porównawcza

2021