Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 757 507 521 126 513 509 562 308 412 206
Property, plant and equipment w tys. USD 196 504 195 590 116 393 123 674 97 581
Rotacja aktywów trwałych 3,85 2,66 4,41 4,55 4,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $757 507K ÷ $196 504K
= 3,85


Analiza porównawcza

2022