Independent Bank Corp. (INDB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 757 507 521 126 513 509 562 308 412 206
Aktywa razem w tys. USD 19 294 200 20 423 400 13 204 300 11 395 200 8 851 590
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $757 507K ÷ $19 294 200K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022