Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 166 016 135 371 69 737 24 935 5 338
Koszty odsetek netto w tys. USD 18 301 18 086 7 431 6 306 0
Wskaźnik pokrycia odsetek 9,07 7,48 9,38 3,95

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $166 016K ÷ $18 301K
= 9,07


Analiza porównawcza

2022