Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 166 016 135 371 69 737 24 935 5 338
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 961 890 1 611 700 1 524 970 548 010 264 292
Zwrot z kapitału całkowitego 8,46% 8,40% 4,57% 4,55% 2,02%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $166 016K ÷ ($0K + $1 961 890K)
= 8,46%


Analiza porównawcza

2022