Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 200 112 081 63 869 21 727 5 455
Aktywa razem w tys. USD 2 414 840 2 084 600 1 768 080 745 857 281 466
ROA 6,30% 5,38% 3,61% 2,91% 1,94%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $152 200K ÷ $2 414 840K
= 6,30%


Analiza porównawcza

2022