Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 166 016 135 371 69 737 24 935 5 338
Aktywa razem w tys. USD 2 414 840 2 084 600 1 768 080 745 857 281 466
Operacyjny ROA 6,87% 6,49% 3,94% 3,34% 1,90%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $166 016K ÷ $2 414 840K
= 6,87%


Analiza porównawcza

2022