Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $276 359K ÷ $276 359K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022