Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 154 386 113 990 65 730 23 475 6 985
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Marża zysku brutto 55,86% 55,73% 56,23% 52,56% 47,24%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $154 386K ÷ $276 359K
= 55,86%


Analiza porównawcza

2022