Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 288 057 405 985 745 281 201 839 133 493
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 18 021 12 916 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 451 042 471 736 242 052 196 645 17 174
Wskaźnik płynności szybkiej 0,68 0,89 3,08 1,03 7,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($288 057K + $0K + $18 021K) ÷ $451 042K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022