Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 307 528 418 901 745 281 236 911 133 493
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 451 042 471 736 242 052 196 645 17 174
Wskaźnik płynności bieżącej 0,68 0,89 3,08 1,20 7,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $307 528K ÷ $451 042K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022