Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Working capital w tys. USD -143 514 -52 835 503 229 40 266 116 319
Rotacja kapitału pracującego 0,23 1,11 0,13

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $276 359K ÷ $-143 514K
= —


Analiza porównawcza

2022