Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Property, plant and equipment w tys. USD 2 066 280 1 640 170 1 020 040 505 861 147 359
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,12 0,11 0,09 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $276 359K ÷ $2 066 280K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022