Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 276 359 204 551 116 896 44 667 14 787
Aktywa razem w tys. USD 2 414 840 2 084 600 1 768 080 745 857 281 466
Rotacja aktywów razem 0,11 0,10 0,07 0,06 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $276 359K ÷ $2 414 840K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022