Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 214 000 583 000 841 000 724 000 551 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 302 900 000 84 406 000 65 207 000 64 197 000 51 339 000
Należności w tys. USD 2 416 000 1 230 000 988 000 953 000 903 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 306 822 000 87 999 000 68 816 000 66 108 000 54 171 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 214 000K + $302 900 000K + $2 416 000K) ÷ $306 822 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2021