Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 183 000 830 000 638 000 1 214 000 618 000 602 000 562 000 583 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 165 249 000 168 129 000 165 943 000 302 900 000 109 730 000 93 118 000 86 018 000 84 406 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 166 321 000 169 422 000 168 479 000 306 822 000 112 032 000 94 250 000 89 402 000 87 999 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 0,97

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 183 000K + $165 249 000K) ÷ $166 321 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022/Q3