Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 799 000 1 214 000 583 000 841 000 724 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 147 830 000 302 900 000 84 406 000 65 207 000 64 197 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 149 171 000 306 822 000 87 999 000 68 816 000 66 108 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,00 0,99 0,97 0,96 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 799 000K + $147 830 000K) ÷ $149 171 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022