Intercontinental Exchange Inc (ICE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 308 600 000 87 219 000 67 979 000 66 692 000 53 562 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 306 822 000 87 999 000 68 816 000 66 108 000 54 171 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 0,99 0,99 1,01 0,99

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $308 600 000K ÷ $306 822 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021