International Bancshares Corp. (IBOC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 382 639 322 327 211 758 259 954 272 583
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 044 760 2 308 480 2 178 000 2 118 050 1 939 580
Zwrot z kapitału całkowitego 18,71% 13,96% 9,72% 12,27% 14,05%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $382 639K ÷ ($0K + $2 044 760K)
= 18,71%


Analiza porównawcza

2022