International Bancshares Corp. (IBOC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 300 232 253 922 167 319 205 104 215 931
Kapitał własny w tys. USD 2 044 760 2 308 480 2 178 000 2 118 050 1 939 580
ROE 14,68% 11,00% 7,68% 9,68% 11,13%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $300 232K ÷ $2 044 760K
= 14,68%


Analiza porównawcza

2022