International Bancshares Corp. (IBOC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 597 620 4 671 940 4 504 390 4 520 280 4 862 510 4 471 120 4 352 390 3 344 780
Należności w tys. USD 37 076 30 730 27 555 30 593 31 394 32 979 31 790 37 881
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 958 300 14 027 300 13 856 200 13 628 300 13 239 200 12 878 200 12 491 200 11 721 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,33 0,34 0,33 0,33 0,37 0,35 0,35 0,29

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 597 620K + $37 076K) ÷ $13 958 300K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022/Q3