International Bancshares Corp. (IBOC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 785 460 4 597 620 4 671 940 4 504 390 4 520 280 4 862 510 4 471 120 4 352 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 236 800 13 958 300 14 027 300 13 856 200 13 628 300 13 239 200 12 878 200 12 491 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,37 0,35 0,35

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 785 460K) ÷ $13 236 800K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022/Q4