International Bancshares Corp. (IBOC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 712 915 620 445 577 587 647 227 630 864
Należności w tys. USD 45 787 30 593 37 881 36 620 36 803
Rotacja należności 15,57 20,28 15,25 17,67 17,14

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $712 915K ÷ $45 787K
= 15,57


Analiza porównawcza

2022