International Bancshares Corp. (IBOC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 712 915 620 445 577 587 647 227 630 864
Property, plant and equipment w tys. USD 431 612 447 082 479 878 506 595 506 899
Rotacja aktywów trwałych 1,65 1,39 1,20 1,28 1,24

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $712 915K ÷ $431 612K
= 1,65


Analiza porównawcza

2022