International Bancshares Corp. (IBOC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 712 915 634 507 583 219 626 278 620 445 616 896 608 595 559 956
Aktywa razem w tys. USD 15 501 500 16 094 900 16 271 200 16 136 700 16 046 200 15 677 500 15 311 000 14 921 500
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $712 915K ÷ $15 501 500K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022/Q4