International Bancshares Corp. (IBOC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 620 445 577 587 647 227 630 864 565 542
Aktywa razem w tys. USD 16 046 200 14 029 500 12 112 900 11 872 000 12 184 700
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $620 445K ÷ $16 046 200K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021