Hancock Whitney Corp. (HWC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 35 183 800 36 531 200 33 638 600 30 600 800 28 235 900
Kapitał własny w tys. USD 3 342 630 3 670 350 3 439 020 3 467 680 3 081 340
Wskaźnik dźwigni finansowej 10,53 9,95 9,78 8,82 9,16

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $35 183 800K ÷ $3 342 630K
= 10,53


Analiza porównawcza

2022